Информације о новим базама, обавештења и примери добре праксе

 • 13.02.2018.
  Ажурирана база Преглед стања и развоја општина
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за фебруар 2018. године (online и за преузимање).
  Ова база садржи 180 индикатора, са подацима до општинског нивоа. У односу на стање базе из октобра 2017. године, ажурирано је 34 индикатора из области Грађевинарства, Друштвене партиципације, Економије и Социјалне заштите. Додат је нов индикатор Стопа смртности услед самоубиства (SDG индикатор 3.4.2).
 • 15.12.2017.
  Ажурирана галерија индикатора
  Ажурирана је интерактивна веб галерија индикатора. Ту се налази изабран скуп индикатора из десет тематских области. Подаци су представљени у табелама, графиконима или на мапама и могу се преузети у Excel формату.
  Галерија се налази на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diGalerija
 • 24.11.2017.
  Ажурирани су профили за базу података Преглед стања и развоја општина
  Ажурирани су профили за базе података Преглед стања и развоја општина (DI_Profil). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату.
  Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 10.11.2017.
  Ажуриране DevInfo базе
  На сајту Републичког завода за статистику доступне су две ажуриране DevInfo базе, за октобар 2017. године (online и за преузимање).
  База Република Србија садржи податке за 239 индикатора и додата су два нова индикатора из области становништва и образовања. У односу на стање базе из априла 2017. године, ажуриранo је 92 индикатора.
  База Преглед стања и развоја општина садржи 179 индикатора, са подацима до општинског нивоа. У односу на стање базе из августа 2017. године, ажуриран је 51 индикатор.
 • 10.08.2017.
  Ажурирана је база Преглед стања и развоја општина
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за август 2017. године (online и за преузимање).
  Ова база садржи 180 индикатора, са подацима до општинског нивоа. У односу на стање базе из априла 2017. године, ажурирано је 46 индикатора.