Информације о новим базама, обавештења и примери добре праксе

 • 23.05.2019.
  Ажурирана je и унапређена база Република Србија
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Република Србија, за април 2019. године. База Република Србија садржи податке за 290 индикаторa од којих је доступан 61 индикатор везан за Циљеве одрживог развоја.
 • 09.05.2019.
  Ажурирана је база података Преглед стања и развоја општина и профили
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за март 2019. године (online и за преузимање). Ажурирани су профили за ову базу података (DI_Profil). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 12.02.2019.
  Ажурирана je и унапређена база Република Србија
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Република Србија, за јануар 2019. године. База Република Србија садржи податке за 278 индикаторa и додато је 12 нових индикатора везаних за Циљеве одрживог развоја. Такође, ажурирани су индикатори из области економије, демографије, образовања, природне средине и науке и технологије.
 • 14.01.2019.
  Ажурирани су профили за базу података Преглед стања и развоја општина
  Ажурирани су профили за базу података Преглед стања и развоја општина (DI_Profil). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 06.08.2018.
  Ажурирана база Преглед стања и развоја општина
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за август 2018. године (online и за преузимање).
  Ова база садржи 180 индикатора, са подацима до општинског нивоа. У односу на стање базе из априла 2018. године, ажуриран је 61 индикатор из области Демографије, Друштвене партиципације, Економије, Здравства, Образовања, Правосуђа и Социјалне заштите.