Информације о новим базама, обавештења и примери добре праксе

 • 29.05.2018.
  Ажурирана и унапређена база Република Србија
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Република Србија, за април 2018. године.
  База Република Србија садржи податке за 266 индикаторa и додато је 18 нових индикатора везаних за Циљеве одрживог развоја. Такође, ажурирани су индикатори из области економије, демографије, образовања, природне средине и науке и технологије. У односу на стање базе из марта 2018. године, ажурирано је 70 индикатора.
 • 04.05.2018.
  Ажурирана база Преглед стања и развоја општина
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за април 2018. године (online и за преузимање).
  Ова база садржи 180 индикатора, са подацима до општинског нивоа. У односу на стање базе из фебруара 2018. године, ажурирано је 25 индикатора из области Економије и Образовања.
 • 12.04.2018.
  Индикатори циљева одрживог развоја
  DevInfо база је већ дуго година један од глобалних алата Уједињених нација за праћење Миленијумских циљева развоја и других националних развојних стратегија. На основу постојећих индикатора у бази DevInfо, који ће се и даље развијати, база се може користити и за праћење Индикатора циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals indicators – SDG индикатори). SDG индикатори су, на визуелно атрактиван начин, приказани графички и табеларно према циљевима одрживог развоја и могу се преузети у формату xls, pdf, csv, svg, jpg и png. За сваки индикатор постоје и метаподаци из DevInfо базе, као и глобални метаподаци са сајта УН.
  Индикатори циљева одрживог развоја налазе се на сајту РЗС-а: http://devinfo.stat.gov.rs/diSrbija/diSDG.aspx
 • 27.03.2018.
  Ажурирана и унапређена база Република Србија
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Република Србија, за март 2018. године.
  База Република Србија садржи податке за 248 индикаторa и додато је 9 нових индикатора везаних за Циљеве одрживог развоја. Такође, ажурирани су индикатори из области економије, грађевинарства и социјалне заштите. У односу на стање базе из октобра 2017. године, ажурирано је 24 индикатора.
 • 13.02.2018.
  Ажурирана база Преглед стања и развоја општина
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за фебруар 2018. године (online и за преузимање).
  Ова база садржи 180 индикатора, са подацима до општинског нивоа. У односу на стање базе из октобра 2017. године, ажурирано је 34 индикатора из области Грађевинарства, Друштвене партиципације, Економије и Социјалне заштите. Додат је нов индикатор Стопа смртности услед самоубиства (SDG индикатор 3.4.2).