Информације о новим базама, обавештења и примери добре праксе

 • 07.06.2020.
  Ажурирана је база података Природно кретање становништва и профили
  Ажурирана база Природно кретање становништва је доступнa на сајту Републичког завода за статистику (online и за преузимање). База садржи податке за девет основних индикатора из области виталне статистике, до нивоа општина, за период од 1961. до 2019. године.
  Ажурирани су профили за ову базу података (DI_Profil1). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 26.05.2020.
  Ажуриране DevInfo базе и профили, мај 2020.
  На сајту Републичког завода за статистику доступне су две ажуриране DevInfo базе, за мај 2020. године. Базама се може приступити online или се могу преузети.
  База Република Србија садржи 306 индикаторa. Додати су нови индикатори који се односе на Циљеве одрживог развоја и тренутно је доступно 75 индикатора.
  Доступна је и нова општинска база Преглед стања и развоја општина. Ажурирани су и профили за ову базу података (DI_Profil). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 18.11.2019.
  Ажурирана je и унапређена база Република Србија
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Република Србија, за октобар 2019. године. База Република Србија садржи податке за 298 индикаторa. Такође, ажурирани су индикатори из области здравства, економије, демографије, образовања, природне средине и науке и технологије
 • 12.11.2019.
  Ажурирана је база података Преглед стања и развоја општина и профили
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за октобар 2019. године (online и за преузимање).
  Ажурирани су профили за ову базу података (DI_Profil). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 29.07.2019.
  Ажурирана база Преглед стања и развоја општина
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за јул 2019. године (online и за преузимање).
  Ова база садржи 180 индикатора, са подацима до општинског нивоа. У односу на стање базе из маја 2019. године, ажуриран је 51 индикатор из области Демографије, Економије, Здравства, Образовања, Правосуђа и Социјалне заштите.