Информације о новим базама, обавештења и примери добре праксе

 • 10.07.2023.
  Ажурирана је база података Природно кретање становништва и профили
  Ажурирана база Природно кретање становништва је доступнa на сајту Републичког завода за статистику (online и за преузимање). База садржи податке за девет основних индикатора из области виталне статистике, до нивоа општина, за период од 1961. до 2022. године.
  Ажурирани су профили за ову базу података (DI_Profil1). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 03.05.2023.
  Нове DevInfo базe података и профили, април 2023.
  На сајту Републичког завода за статистику доступне су нове DevInfo базе Република Србија и Преглед стања и развоја општина и профили, за април 2023. године (online и за преузимање).
  База Република Србија садржи 406 индикаторa. У односу на претходну верзију базе, која је објављена у јануару 2023. године, додата су два нова индикатора који се односе на Циљеве одрживог развоја (ЦОР) и тренутно је доступно 128 ЦОР индикатора за Републику Србију. Нови индикатори су: 3.6.1 и 15.3.1.
  Ажурирани су профили за општинску базу података (DI_Profil). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili на картици Преузимање.
 • 28.11.2022.
  Ажурирана је база података Република Србија
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је нова DevInfo база Република Србија за октобар 2022. године.
  База Република Србија садржи 399 индикаторa. У односу на претходну верзију базе, која је објављена у августу 2022. године, додато је шест нових индикатора који се односе на Циљеве одрживог развоја (ЦОР) и тренутно је доступно 125 ЦОР индикатора за Републику Србију. Нови индикатори су: 8.b.1, 11.7.2, 12.b.1, 12.4.2, 16.1.1 и 16.2.3.
 • 10.11.2022.
  Ажурирана је база података Преглед стања и развоја општина и профили
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је нова DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за октобар 2022. године (online и за преузимање). Ажурирани су профили за ову базу података (DI_Profil). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 05.07.2022.
  Ажурирана је база података Природно кретање становништва и профили
  Ажурирана база Природно кретање становништва је доступнa на сајту Републичког завода за статистику (online и за преузимање). База садржи податке за девет основних индикатора из области виталне статистике, до нивоа општина, за период од 1961. до 2021. године.
  Ажурирани су профили за ову базу података (DI_Profil1). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.