Информације о новим базама, обавештења и примери добре праксе

 • 29.07.2019.
  Ажурирана база Преглед стања и развоја општина
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за јул 2019. године (online и за преузимање).
  Ова база садржи 180 индикатора, са подацима до општинског нивоа. У односу на стање базе из маја 2019. године, ажуриран је 51 индикатор из области Демографије, Економије, Здравства, Образовања, Правосуђа и Социјалне заштите.
 • 03.07.2019.
  Ажурирана је база података Природно кретање становништва и профили
  Ажурирана база Природно кретање становништва је доступнa на сајту Републичког завода за статистику (online и за преузимање). База садржи податке за девет основних индикатора из области виталне статистике, до нивоа општина, за период од 1961. до 2018. године.
  Ажурирани су профили за ову базу података (DI_Profil1). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 23.05.2019.
  Ажурирана je и унапређена база Република Србија
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Република Србија, за април 2019. године. База Република Србија садржи податке за 290 индикаторa од којих је доступан 61 индикатор везан за Циљеве одрживог развоја.
 • 09.05.2019.
  Ажурирана је база података Преглед стања и развоја општина и профили
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Преглед стања и развоја општина, за март 2019. године (online и за преузимање). Ажурирани су профили за ову базу података (DI_Profil). Профили су расположиви од нивоа Републике Србије до нивоа свих општина, у Excel и pdf формату, на српском и енглеском језику. Профили се налазе на сајту РЗС на адреси http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.
 • 12.02.2019.
  Ажурирана je и унапређена база Република Србија
  На сајту Републичког завода за статистику доступна је ажурирана DevInfo база Република Србија, за јануар 2019. године. База Република Србија садржи податке за 278 индикаторa и додато је 12 нових индикатора везаних за Циљеве одрживог развоја. Такође, ажурирани су индикатори из области економије, демографије, образовања, природне средине и науке и технологије.