DevInfo je база података намењена за праћење развоја, планирање и извештавање. То је моћан алат који омогућава организовано и ефикасно чување индикатора на једном месту, лако и брзо добијање података из базе и њихово представљање у облику табела, графикона, мапа и профила.
Овај систем се у Републици Србији развија од 2004. године. Републички завод за статистику је носилац развоја базе и тесно сарађује са осталим државним институцијама, партнерима на локалном нивоу и међународним организацијама.

Овде можете приступити новој верзији програма DevInfo 7, који омогућава лакши и бржи приступ подацима и бољу визуелизацију.

Овде можете прегледати и преузети статистичке податке из различитих области до нивоа општине.

Овде можете погледати и преузети профил Циљеви одрживог развоја (SDG) за Републику Србију