Базе за преузимање и листа индикатора

Базама података можете приступити на два начина: путем Интернета (online) или на вашем рачунару. Да бисте DevInfo базе података користили на вашем рачунару, неопходно је да претходно инсталирате корисничку верзију програма DevInfo 6.0 (кликните овде за преузимање).

База података садржи званичне статистичке податке за праћење развојних стратегија и показатеља социјалне укључености и смањења сиромаштва. Подаци постоје за ниво Републике Србије.

База података садржи званичне статистичке податке за праћење стања и развоја у Републици Србији. Подаци су расположиви до нивоа општина.

База података садржи основне податке виталне статистике: број становника, живорођени, умрли, природни прираштај и умрла одојчад. Подаци су расположиви до нивоа општина.

База података садржи изабране податке из пописа становништва (1948-2002) и статистике образовања (2005). Подаци су расположиви до нивоа насеља.